WIRTUALNY SPACER
ANKIETA
Wspólnie dbamy o środowisko

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Jan Gurgun

Prezes Zarządu / CEO

59 843 21 86

887 808 803

jan.gurgun@pgkslupsk.pl

Elżbieta Rokita

Główny Księgowy / Prokurent

59 843 72 93

695 900 440

erokita@pgkslupsk.pl

Joanna Kiczkieruk

Asystent Zarządu

59 843 21 86

722 332 337

joanna.kiczkieruk.fk@pgkslupsk.pl

Jacek Turski

Kierownik Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

59 841 44 64

605 787 922

jacek.turski@pgkslupsk.pl

Katarzyna Koper-Jeleńska

Kierownik Zakładu Wywozu Odpadów i p.o. Zakładu Robót Porządkowych

59 841 43 81

605 190 197

katarzyna.koper.bok@pgkslupsk.pl

Rekrutacja

Kierownik Działu Organizacji i Zarządzania

59 841 71 13

rekrutacja@pgkslupsk.pl

Zbigniew Dajczak

Specjalista ds. Robót Porządkowych

59 842 56 63

695 550 667

zbigniew.dajczak@pgkslupsk.pl

Katarzyna Sikorska

p.o. Kierownika Sekcji Obsługi Klienta

59 843 98 70

59 843 40 22 wew. 248

katarzyna.sikorska.bok@pgkslupsk.pl

Katarzyna Tomasiak

Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska

59 843 16 45

693 393 951

katarzyna.tomasiak@pgkslupsk.pl

Aneta Mocek

Specjalista ds. Finansowo-Księgowych

59 843 40 25

607 200 514

aneta.mocek.fk@pgkslupsk.pl

Ewa Zariczańska

Starszy referent ds. Obsługi Klienta / Biuro Podawcze

59 843 40 22 wew. 281

sekretariat@pgkslupsk.pl

Radosław Rabenda

Referent ds. Obsługi Klienta

59 843 43 85

59 843 40 22 wew. 254

radoslaw.rabenda@pgkslupsk.pl

Joanna Płaszczyk

Starszy Referent ds. Obsługi Klienta

59 841 43 85

59 843 40 22 wew. 253

joanna.plaszczyk.bok@pgkslupsk.pl

Rekrutacja

Referent ds. Edukacji Ekologicznej

59 843 72 55

rekrutacja@pgkslupsk.pl

Anna Jankowiak

Starszy Referent ds. Usług Sekcji Obsługi Klienta

59 841 43 85

59 843 40 22 wew. 254

anna.jankowiak@pgkslupsk.pl

Marcin Piotrowski

Specjalista ds. Energetycznych

59 843 73 45

marcin.piotrowski@pgkslupsk.pl

Bożena Jankowska

Specjalista Zakładu Wywozu Odpadów

59 843 23 05

bozena.jankowska.zwo@pgkslupsk.pl

Małgorzata Anna Koziorowicz

Specjalista ds. Zarządzania i Organizacji, Archiwista

59 843 21 89

anna.koziorowicz@pgkslupsk.pl

Dariusz Drozd

Specjalista ds. Technicznych

59 843 40 24

725 229 223

dariusz.drozd@pgkslupsk.pl

Mariola Zięba

Specjalista ds. Księgowości

59 841 71 15

mariola.zieba.fk@pgkslupsk.pl

Małgorzata Magryta

Specjalista ds. Wywozu

59 843 21 74

malgorzata.magryta@pgkslupsk.pl

Wioleta Mielczarek

Specjalista ds. Kadr

59 841 71 10

wioleta.mielczarek@pgkslupsk.pl

Ewa Dąbrowska

Specjalista ds. Usług Sekcji Obsługi Klienta

59 843 98 70

59 843 40 22 wew. 247

ewa.dabrowska.bok@pgkslupsk.pl

Edyta Ryjewska

Specjalista ds. Kadr, Organizacji i Zarządzania

59 843 21 90

edyta.ryjewska.fk@pgkslupsk.pl

Grzegorz Pietrzyk

Specjalista ds. Technicznych

59 843 98 68

grzegorz.pietrzyk@pgkslupsk.pl

Kamil Mularczyk

Specjalista ds. Inwestycji i Rozwoju

59 841 71 21

512 654 512

kamil.mularczyk@pgkslupsk.pl

Jacek Buksakowski

Specjalista ds. Technicznych

59 841 43 83

jacek.buksakowski@pgkslupsk.pl

Arkadiusz Tałan

Specjalista ds. Sortowni

785 125 000

arkadiusz.talan@pgkslupsk.pl

Karolina Reikowska

Specjalista BHP i P.Poż

59 843 72 55

karolina.reikowska@pgkslupsk.pl

Kazimierz Zaborowski

Specjalista ds. Inwestycji i Rozwoju

59 841 71 21

725 223 226

kazimierz.zaborowski@pgkslupsk.pl

Kordian Bruździński

Specjalista ds. Logistyki Transportu

59 841 21 74

603 131 561

kordian.bruzdzinski@pgkslupsk.pl

Jolanta Dwulit

Specjalista ds. Kosztów

59 841 71 15

jolanta.dwulit.fk@pgkslupsk.pl

Joanna Omucińska

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

59 841 43 73

przetarg@pgkslupsk.pl

Jolanta Kubiś

Specjalista ds. Płac

59 843 40 24

jolanta.kubis@pgkslupsk.pl