wtorek, 21 sierpnia 2018
aktualności|galerie | napisali o nas|kontakt|przydatne linki
 

Z życia firmy

Informacje o projekcie
[2018-08-02]

"Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zbieranych tworzyw sztucznych i makulatury"

Głównym założeniem Projektu „Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zbieranych tworzyw sztucznych i makulatury” jest przygotowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów do przetwarzania oraz zapewnienia skutecznego odzysku frakcji surowcowych kierowanych do recyklingu zawartych w odpadach selektywnie zbieranych. Przez skuteczny odzysk frakcji surowcowych kierowanych do recyklingu rozumie się zapewnienie maksymalnego poziomu odzysku oraz umożliwienie wydzielenia kilkunastu frakcji surowcowych do osobnych boksów lub kontenerów.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zwiększenie odzysku odpadów surowcowych, zredukowanie do minimum składowanych odpadów balastowych oraz uzyskanie wysokokalorycznej frakcji energetycznej.

Główne cele realizacji Projektu to:

  • Wykonanie linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych pochodzących ze zbiórki selektywnej zapewniającej przetwarzanie i przepustowość min. 3 Mg/godz. (dla odpadów tworzywowych), min. 4 Mg/godz. (dla mieszaniny tworzyw i papieru) oraz min. 5 Mg/godz. (dla odpadów papieru). Linia technologiczna winna być dostosowana do pracy dwuzmianowej, z efektywnym czasem pracy min. 6,0 godz./na jedną zmianę, 250 dni w roku.
  • Zapewnienie automatycznego optycznego sortowania folii PE lub papieru oraz tworzyw twardych z umożliwieniem manualnego doczyszczania i rozsortowywania w kabinach sortowniczych celem zapewnienia wysokiej jakości frakcji surowcowych kierowanych do recyklingu.
  • Dostosowanie istniejącego budynku sortowni surowców wtórnych oraz przylegającej do niego wiaty, w której aktualnie znajduje się sortownia papieru do wymagań niezbędnych dla zapewnienia montażu i zapewnienia funkcjonowania linii technologicznej odpadów selektywnie zbieranych.

Koszt kwalifikowany zadania: 15.406.980,00 zł

Wysokość dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w ramach RPO na lata 2014-2020: 10.647.100,00 zł

« powrót 

spacer
Infrastruktura i Środowisko Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów
Słupsk
Wirtualny Spacer - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
Porządne Pomorze
liczba odwiedzin: 3261419
© infocity

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112, centrala 59 843-40-22, 59 843-40-23, 59 843-40-93 fax 59 841-71-49
Wywóz odpadów 59 843-23-05, 59 843-40-22 w. 245, 246, Biuro Obsługi Klienta 59 843-40-22 w. 268, 247, 248, 253, 254, 279
e-mail: sekretariat@pgkslupsk.pl