wtorek, 21 sierpnia 2018
aktualności|galerie | napisali o nas|kontakt|przydatne linki
 

Z życia firmy

PGK z dużą dotacją
PGK z dużą dotacją
[2018-07-25]

W dniu 24 lipca 2018 roku marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, członek zarządu województwa pomorskiego Aleksander Orłowski oraz prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Słupsku, Jan Gurgun, podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zbieranych tworzyw sztucznych i makulatury”. Dofinansowanie pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Projekt, które łączna wartość opiewa na 15.406.980,00 zł, został dofinansowany w kwocie 10.647.100,00 zł. Oznacza to, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  w Słupsku otrzymało proporcjonalnie najwyższą z możliwych dotacji w ramach RPO, tj. 85 %.

W ramach projektu powstanie supernowoczesna i przystosowana do zwiększonej przepustowości linia technologiczna sortowania odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki. Projekt zakłada zautomatyzowanie procesu technologicznego sortowania folii PE, papieru oraz tworzyw twardych, z możliwością ręcznego doczyszczania i rozdzielania w kabinach sortowniczych. Odbywać się to będzie przy pomocy najnowocześniejszych w Europie, cyfrowo sterowanych, urządzeń optycznych. Modernizacja sortowni ukończona ma zostać w 2019 roku.

Inwestycja zakłada zwiększenie ilości wysortowanych odpadów opakowaniowych z papieru i tworzyw sztucznych, celem ich recyklingu. Zgodnie z dyrektywami UE Polska do 2020 r. musi osiągnąć 50 %  poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.  Wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych oznacza również znaczącą poprawę wydajności pracy personelu oraz oszczędność czasu i redukcję błędów.

Nasza Spółka ma szerokie programy inwestycyjne na najbliższe lata. Ubiega się o dofinansowanie wykonania instalacji do fermentacji odpadów ulegających biodegradacji w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie, rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bałtyckiej oraz budowy nowego przy ul. Krzywoustego w Słupsku.

 

 

« powrót 

spacer
Infrastruktura i Środowisko Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów
Słupsk
Wirtualny Spacer - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
Porządne Pomorze
liczba odwiedzin: 3261453
© infocity

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112, centrala 59 843-40-22, 59 843-40-23, 59 843-40-93 fax 59 841-71-49
Wywóz odpadów 59 843-23-05, 59 843-40-22 w. 245, 246, Biuro Obsługi Klienta 59 843-40-22 w. 268, 247, 248, 253, 254, 279
e-mail: sekretariat@pgkslupsk.pl