niedziela, 23 września 2018
aktualności|galerie | napisali o nas|kontakt|przydatne linki
 

Gospodarka Odpadami

Odzysk surowców wtórnych

Odzysk surowców wtórnych

   
Pojemniki typu IGLOO
 
 
 
Pojemnik typu DRUCIAK
 
 

Poza składowaniem odpadów w zakładzie w Bierkowie odbywa się segregacja wysortowanych surowców wtórnych. Surowce pochodzą z sortowni odpadów zmieszanych oraz z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów "u źródła" - rozstawionych w mieście Słupsku i ościennych gminach.
 
Selektywna zbiórka odpadów dokonywana jest za pomocą pojemników typu "igloo" koloru zielonego - na szkło kolorowe (butelki, słoiki, itp.), białego - na szkło bezbarwne, koloru niebieskiego - na papier i makulaturę, koloru srebrnego - na puszki aluminiowe oraz żółtych pojemników zwanych popularnie "druciakami'', służących do zbiórki tworzyw sztucznych (plastikowe butelki, opakowania foliowe itp.).

Stworzony system daje zauważalne efekty zarówno w formie odzysku surowców wtórnych, jak też ograniczenia ilości odpadów deponowanych na składowisku w Bierkowie. Zebrane selektywnie odpady kierowane są do sortowni odpadów (tworzyw sztucznych, makulatury, szkła) w której pracownicy dokonują segregacji i oczyszczania surowców przy pomocy linii sortowniczych.

     
Sortownia tworzyw sztucznych i szkła  

Odpady z tworzyw sztucznych przed przekazaniem do odbiorców poddawane są wstępnej obróbce. Zostają posegregowane na różne rodzaje (frakcje) i kolory (biały, zielony, niebieski), a następnie sprasowane, dzięki czemu uzyskuje się zmniejszenie objętości surowców i potrzebnej powierzchni podczas transportu. Butelki plastikowe PET, po sprasowaniu formowane są w kostki. Prasowane są także odpady z folii miękkiej przeźroczystej polietylenowej. Pozostałe tworzywa sztuczne z gospodarstw domowych, (miski, wiadra, opakowania po chemii gospodarczej i olejach silnikowych itp.) są rozdrabniane i mielone wg potrzeb odbiorcy. Makulatura jest odpowiednio, z zachowaniem poszczególnych rodzajów, zgniatana z wykorzystaniem dwóch pras do zgniatania: typu "ORWAK" i "Roczniak" i na bieżąco przekazywana docelowym odbiorcom do wtórnego przerobu.


Taśma sortownicza do tworzyw sztucznych
 
   
Zgniatarka ROCZNIAK
 

Sprasowane w kostki butelki plastikowe typu PET przeznaczone do transportu
 
 
 
Taśmociąg do
sortowania szkła
 
 
Wydajność taśmy sortowniczej
do tworzyw sztucznych:
 • w ciągu 1 godz.:
  215 kg tworzyw sztucznych,
 • w ciągu 1 dnia (8 godz.):
  1500 kg tworzyw sztucznych,
 • po wysortowaniu i sprasowaniu:
  1 kostka przeznaczona
  do transportu zawiera
  ok. 300-350 kg tworzyw,
  tj. ok. 8300 szt. butelek
  plastikowych typu PET.

Wydajność taśmy sortowniczej do szkła:

 • w ciągu 1 godz. - 570 kg szkła,
 • w ciągu 1 dnia (8 godz.) - 4000 kg szkła

 

 
 
Infrastruktura i Środowisko Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów
Słupsk
Wirtualny Spacer - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
Porządne Pomorze
liczba odwiedzin: 3300644
© infocity

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112, centrala 59 843-40-22, 59 843-40-23, 59 843-40-93 fax 59 841-71-49
Wywóz odpadów 59 843-23-05, 59 843-40-22 w. 245, 246, Biuro Obsługi Klienta 59 843-40-22 w. 268, 247, 248, 253, 254, 279
e-mail: sekretariat@pgkslupsk.pl