niedziela, 25 marca 2018
aktualności|galerie | napisali o nas|kontakt|przydatne linki
 

Oferty pracy

Oferta pracy - specjalista/inspektor ds. BHP
[2017-05-31]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Słupsku ogłasza nabór na stanowisko specjalisty/inspektora ds. BHP. Dokumenty aplikacyjne (CV + list motywacyjny) należy dostarczyć do sekcji kadr lub sekretariatu Spółki (ul. Szczecińska 112, Słupsk) w zamkniętej kopercie w terminie do 16.06.2017r. do godz.1200.

Wymagania niezbędne :

 • wykształcenie wyższe kierunkowe o specjalności bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • uprawnienia dla pracowników służby BHP wymagane przepisami,
 • doświadczenie zawodowe w na ww. stanowisku min. 3 lata,
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów i regulacji prawnych w zakresie BHP , ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej,
 • doświadczenie dotyczące budowy kultury bezpieczeństwa, współtworzenie kampanii bezpieczeństwa,
 • doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów wewnętrznych z zakresu BHP,
 • odporność na stres i umiejętność pracy w dynamicznym środowisku,
 • umiejętność budowania relacji i komunikowania się na każdym poziomie struktury organizacji,
 • zdolność analitycznego myślenia, samodzielność w podejmowaniu decyzji, bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność nadzorowania i przestrzegania przepisów prawa oraz wymogów w zakresie BHP,
 • gotowość budowania świadomości, opracowywania i nadzorowania programów oraz działań kształtujących właściwą postawę pracowników i propagujących kulturę bezpieczeństwa,
 • doświadczenie w współtworzeniu i zapewnieniu sprawnego funkcjonowania systemu zarządzania BHP, w tym wdrażania i nadzorowania funkcjonowania wymaganych procedur i instrukcji oraz programów w tym zakresie,
 • doświadczenie w inicjowaniu i wdrażaniu działań oraz współpracy we wdrażaniu inwestycji i rozwiązań organizacyjno-technicznych mających na celu stałą poprawę bezpieczeństwa pracowników i minimalizację ryzyka zawodowego,

Wymagania dodatkowe:

 • Prawo jazdy kat. B, 
 • Biegła znajomość  pakietu Ms Office,
 • Mile widziane doświadczenie w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym,
 • Mile widziane uprawnienia pedagogiczne do prowadzenia szkoleń,
 • Praktyczna wiedza w zakresie oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego,
 • Mile widziany kurs dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Zakres obowiązków:

 • zapewnienie wsparcia merytorycznego w zakresie BHP dla całej organizacji,
 • zapewnienie realizacji obowiązków i wymagań formalnoprawnych w zakresie BHP (pozwolenia, sprawozdawczość, prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami),
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz nadzór nad realizacją zaleceń powypadkowych,
 • prowadzenie audytów wewnętrznych oraz szkoleń w zakresie BHP,
 • kontrola kluczowych wskaźników w zakresie BHP,
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi i administracją państwową w tym obszarze,
 • sporządzenie sprawozdań statystycznych dla GUS.
 • ciągłe doskonalenie standardów BHP i p.poż.
 • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • współudział w procesach wdrażania i certyfikacji ISO 45001:2017
 • współpraca w zakresie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników,
 • udział w przekazywaniu do użytku nowych stanowisk pracy , maszyn i budynków.

« powrót 

spacer
Infrastruktura i Środowisko Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów
Słupsk
Wirtualny Spacer - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
Porządne Pomorze
liczba odwiedzin: 3054972
© infocity

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112, centrala 59 843-40-22, 59 843-40-23, 59 843-40-93 fax 59 841-71-49
Wywóz odpadów 59 843-23-05, 59 843-40-22 w. 245, 246, Biuro Obsługi Klienta 59 843-40-22 w. 268, 247, 248, 253, 254, 279
e-mail: sekretariat@pgkslupsk.pl