niedziela, 23 września 2018
aktualności|galerie | napisali o nas|kontakt|przydatne linki
 

Rewolucja odpadowa

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
[2013-07-11]

PSZOK to Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK'i dla mieszkańców miasta Słupska zostały zlokalizowane w bazach PGK przy ul. Bałtyckiej 11A oraz przy ul. Szczecińskiej 112. PSZOKi czynne są w dni powszednie w godz. od 7:00 do 18:00 oraz w soboty w godz. od 7:00 do 15:00.

W PSZOK'ach bezpłatnie przyjmowane są od mieszkańców:

 • Papier i tektura
 • Szkło białe i kolorowe
 • Tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Leki
 • Chemikalia i inne odpady niebezpieczne
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • Zużyte opony
 • Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe
 • Odpady zielone
 • Odzież i tekstylia
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe - w ilości 1m3 na nieruchomość zamieszkałą na rok (odpady pochodzące z samodzielnie prowadzonych drobnych prac remontowych, niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót).

PSZOK- i w Gminach obsługiwanych przez PGK:

 • Gmina Słupsk – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie, 76-261 Bierkowo 120 + odpad zielony przy ul. Bałtyckiej 11A w Słupsku;
 • Gmina Kobylnica – Zakład Robót Porządkowych, ul. Bałtycka 11A w Słupsku;
 • Gmina Główczyce – Gminna Oczyszczalnia Ścieków, ul. Skórzyńska w Główczycach;
 • Gmina Dębnica Kaszubska – Gminna Oczyszczalnia Ścieków, ul. Zjednoczenia 48
  w Dębnicy Kaszubskiej;
 • Gmina Kępice – ul. Składowa w Kępicach;
 • Gmina Ustka – na terenie ZGK Sp. z o. o. przy ul. Darłowskiej 29 w Ustce.

 materiały do pobrania:

1.Regulamin PSZOK - Słupsk pobierz (ikona) pobierz
2.Załącznik do Regulaminu PSZOK - Słupsk pobierz (ikona) pobierz

« powrót 

spacer
Infrastruktura i Środowisko Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów
Słupsk
Wirtualny Spacer - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
Porządne Pomorze
liczba odwiedzin: 3300671
© infocity

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112, centrala 59 843-40-22, 59 843-40-23, 59 843-40-93 fax 59 841-71-49
Wywóz odpadów 59 843-23-05, 59 843-40-22 w. 245, 246, Biuro Obsługi Klienta 59 843-40-22 w. 268, 247, 248, 253, 254, 279
e-mail: sekretariat@pgkslupsk.pl