niedziela, 23 września 2018
aktualności|galerie | napisali o nas|kontakt|przydatne linki
 

Rewolucja odpadowa

Rewolucja śmieciowa – najczęściej zadawane pytania
Rewolucja śmieciowa – najczęściej zadawane pytania
[2013-07-01]

Z uwagi na wiele wątpliwości mieszkańców i zarządców nieruchomości z terenu miasta Słupska, dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

[Mieszkaniec domu jednorodzinnego] 
Jak często będą odbierane odpady z mojej nieruchomości? Czy wielkość pojemnika ma znaczenie dla opłaty? Co mam zrobić z workami, które otrzymałem od PGK?

- Na terenie Słupska zmieszane odpady komunalne będą odbierane od mieszkańców raz w tygodniu, według ustalonego harmonogramu (kliknij). Niezależnie od wielkości pojemnika, nasi pracownicy odbiorą wszystkie odpady komunalne i nie zmienia to wysokości opłaty.
Każdy mieszkaniec, który zadeklarował, że będzie segregował odpady, otrzymał komplet worków do selektywnej zbiórki. Są to worki na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i puszki (żółte), na papier i karton (niebieskie), na szkło (zielone lub białe), a także na odpady zielone (brązowe).

Jakie odpady powinny trafić do konkretnego worka, przeczytasz tutaj - kliknij

Aby sprawdzić harmonogram, kliknij tutaj.

 

 

[Mieszkaniec domu jednorodzinnego]
Co mam zrobić w sytuacji, gdy worki do segregacji są dla mnie niewystarczające? Czy jeśli zadeklarowałem, że będę segregował, mogę wyrzucać odpady także do pojemników do selektywnej zbiórki?

Każdy mieszkaniec segregujący odpady otrzymuje od nas zestaw worków raz w miesiącu. Jeśli wykorzysta w danym miesiącu tylko worki np. na tworzywa sztuczne i odpady zielone, to po ich odbiorze otrzyma kolejne na właśnie te odpady.
W przypadku zgromadzenia większej ilości odpadów podlegających segregacji, można oddać je bezpłatnie w swoich workach do PSZOKu, gdzie pracownicy PGK przekażą taką samą ilość pustych worków do dalszej segregacji.
Każdy mieszkaniec może również korzystać z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, umieszczonych na terenie naszego miasta w ponad 150 gniazdach. Jeśli ktoś nie chce gromadzić odpadów w workach, które otrzymał, może je wyrzucać bezpośrednio w tych pojemnikach, z pominięciem systemu workowego. Ważne, by w zmieszanych odpadach komunalnych nie było odpadów podlegających segregacji, jeśli tak właśnie zadeklarowaliśmy.

 

 

Czym jest PSZOK i jakie odpady są w nim przyjmowane?

PSZOK to Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W Słupsku PSZOKi zostały zlokalizowane w bazach PGK przy ul. Bałtyckiej 11A oraz przy ul. Szczecińskiej 112. PSZOKi czynne są w dni powszednie w godz. od 7:00 do 18:00 oraz w soboty w godz. od 7:00 do 15:00.

W PSZOKach bezpłatnie przyjmowane są od mieszkańców:

 • Papier i tektura
 • Szkło białe i kolorowe
 • Tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Leki
 • Chemikalia i inne odpady niebezpieczne
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • Zużyte opony
 • Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe
 • Odpady zielone

Do PSZOKu nie można przywozić odpadów budowlanych. Odbiór tego rodzaju odpadów pozostaje na dotychczasowych zasadach – czyli przeprowadzając remont lub prowadząc budowę należy zamówić worek na gruz lub kontener i odbiór odpadów w firmie zajmującej się świadczeniem tego typu usług.

 

 

[Zarządca nieruchomości wielorodzinnej]
Czy w przypadku zabudowy wielorodzinnej wspólnota/spółdzielnia również musi posiadać własne pojemniki?

Ustawodawca wymaga, aby każdy zarządca nieruchomości wyposażył ją w pojemniki na odpady. Zarządcy mają dwa wyjścia – mogą pojemniki zakupić, bądź też najmować je np. w PGK. Ilość pojemników zależy od potrzeb danej wspólnoty lub spółdzielni.


 

[Zarządca nieruchomości wielorodzinnej]
Przeczytałem w gazecie, że odpady spod bloków będą odbierane tylko raz w tygodniu! Czy to prawda?

Nie. Według umowy PGK z miastem Słupskiem odpady pochodzące z zabudowy wielorodzinnej muszą być odbierane przynajmniej raz w tygodniu, według stałego harmonogramu.
Po 1 lipca nie zmieni się więc częstotliwość odbioru odpadów. Pojemniki będą opróżniane tak, jak dotychczas – czyli zazwyczaj dwa, niekiedy nawet trzy razy w tygodniu. Jeśli będzie taka potrzeba, może się to odbywać nawet częściej (np. przed świętami). Wciąż jesteśmy otwarci na współpracę z zarządcami nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej i na każde telefoniczne zgłoszenie o przepełnionych pojemnikach, tak jak dotychczas, zareagujemy niezwłocznie.

 

 

[Zarządca nieruchomości wielorodzinnej]
Czy, tak jak dotychczas, PGK odbierze spod pojemników pod blokami meble, pozostawione tam przez mieszkańców?

Nie. Nasza firma odbierać będzie jedynie zmieszane odpady komunalne, a także pochodzące z selektywnej zbiórki. Meble, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie zostaną przez PGK odebrane.
Od 1 lipca tego typu odpady muszą zostać usunięte na koszt zarządcy danej nieruchomości i powinny one trafić do PSZOKu, gdzie zostaną przyjęte bezpłatnie.
PGK oferuje usługę transportu tego typu odpadów w cenie:

 • dla mieszkańców i zarządców nieruchomości ze Słupska - 50,00 zł /kurs plus VAT
 • dla mieszkańców ościennych gmin – 4,50 zł /km plus VAT


Ponadto informujemy, że każdego roku przeprowadzone zostaną dwie zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz jedna zbiórka elektroodpadów na terenie Słupska. Terminy zbiórek zostaną ustalone wspólnie z Urzędem Miejskim i odpowiednio wcześnie będziemy o nich informować.

« powrót 

spacer
Infrastruktura i Środowisko Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów
Słupsk
Wirtualny Spacer - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
Porządne Pomorze
liczba odwiedzin: 3300738
© infocity

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112, centrala 59 843-40-22, 59 843-40-23, 59 843-40-93 fax 59 841-71-49
Wywóz odpadów 59 843-23-05, 59 843-40-22 w. 245, 246, Biuro Obsługi Klienta 59 843-40-22 w. 268, 247, 248, 253, 254, 279
e-mail: sekretariat@pgkslupsk.pl