niedziela, 23 września 2018
aktualności|galerie | napisali o nas|kontakt|przydatne linki
 

Informacje o firmie

Dane Spółki / Działalność

Dane spółki

Firma spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Słupsku
Siedziba spółki Słupsk
Adres spółki 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112
Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym
przechowywana jest dokumentacja spółki
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS
0000050232
Nr NIP
839-000-56-23
Regon 770530530
Wysokość kapitału zakładowego
16.922.196,00 PLN
Konto BANK PEKAO S.A. I/O Słupsk
17 1240 3770 1111 0000 4068 2190

mBank S.A. O/Koszalin
15 1140 1153 0000 2195 2800 1001

Podstawa i przedmiot działalności

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której wszystkie udziały objęte są przez jednego wspólnika - Gminę Miejską Słupsk. Podstawą działalności organizacyjnej jest Uchwała Rady Miejskiej Miasta Słupska Nr 239/91 z dnia 18.12.1991 r. oraz Akt Notarialny umowy Spółki z dnia 15.04.1992r.

PGK Sp. z o.o. powstało z dniem 01.06.1992r. w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego, działającego na zasadach przedsiębiorstwa użyteczności publicznej o nazwie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku. Spółka wpisana została do Rejestru Handlowego Sądu Gospodarczego w Słupsku pod nr RH-B-820/92NsRej.H-148/92 w dniu 01.06.1992r. Zmiana rejestracji spółki nastąpiła dnia 11.10.2001r. - wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11.10.2001r. Sygn. akt GD XVI Ns-Rej.KRS/4349/01/483 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku XVI Wydział Gospodarczy KRS, pod Nr KRS: 0000050232.
Obecnie w Spółce zatrudnionych jest ponad 200 pracowników.

Siedziba Spółki znajduje się w Słupsku, przy ul. Szczecińskiej 112, woj. pomorskie
tel. centr. 59 843-40-22, 59 843-40-23, 59 843-40-93, fax: 59 841-71-49

76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112

Zdjęcie 1

Zarząd Spółki, administracja, księgowość

tel.: centrala 59 843-40-22, 59 843-40-23, 59 843-40-93
fax: 59 841-71-49
e-mail: sekretariat@pgkslupsk.pl

Biuro Obsługi Klienta

tel. centrala 59 843-40-22,23, wew. 268, 247, 248, 253, 254, 279
fax: 59 841-71-49
kom. 603-061-556
e-mail.: bok@pgkslupsk.pl

 • zawieranie umów,
 • przyjmowanie zleceń, wystawianie faktur,
 • sprzedaż pojemników.

Zakład Wywozu Odpadów

tel. 59 843-23-05, 59 842-40-22 wew. 245 i 246
e-mail : bozena.jankowska.zwo@pgkslupsk.pl

Zakład Technicznej Obsługi Pojazdów

 • Mechanika
 • Elektromechanika
 • Diagnostyka komputerowa
 • Wulkanizacja, wymiana opon
 • Lakierowanie
 • Naprawy blacharskie, spawalnicze
 • Naprawy hydrauliki siłowej

 tel. 59 841-43-69

warsztat

76-200 Słupsk, ul. Bałtycka 11A

Zdjęcie 2

Zakład Robót Porządkowych

tel. 59 842-56-63, 59 842-82-49
e-mail.: zrp@pgkslupsk.pl

 • letnie i zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników,
 • zbiórka surowców wtórnych,
 • zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

76-261 Bierkowo 120

Zdjęcie 3

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Tel. 59 843-73-55, 59 843-16-42
e-mail: jacek.turski@pgkslupsk.pl

 • przyjmowanie odpadów i eternitu na składowisko i ich unieszkodliwianie,
 • elektroniczne ważenie odpadów,
 • odpłatne mycie i dezynfekcja pojazdów,
 • odpłatne ważenie pojazdów,
 • zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • odzysk surowców wtórnych,
 • kompostowanie odpadów organicznych,
 • produkcja energii elektrycznej i cieplnej z biogazu.
   
Infrastruktura i Środowisko Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów
Słupsk
Wirtualny Spacer - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
Porządne Pomorze
liczba odwiedzin: 3300708
© infocity

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112, centrala 59 843-40-22, 59 843-40-23, 59 843-40-93 fax 59 841-71-49
Wywóz odpadów 59 843-23-05, 59 843-40-22 w. 245, 246, Biuro Obsługi Klienta 59 843-40-22 w. 268, 247, 248, 253, 254, 279
e-mail: sekretariat@pgkslupsk.pl