poniedziałek, 18 czerwca 2018
aktualności|galerie | napisali o nas|kontakt|przydatne linki
 

Strona główna

Młodzież poznaje ZUO w Bierkowie

We wtorek Kępice, a w środę Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie odwiedzili uczniowie z Zespołu Szkół Samorządowych w Objeździe (gm. Ustka). Tym razem wycieczka miała swój początek w sortowni odpadów zmieszanych. Młodzież zobaczyła ponadto sortownię tworzyw sztucznych i makulatury z selektywnej zbiórki, strefę przyjęcia odpadów, strefę magazynowania zbelowanej makulatury, kompostownię oraz punkt ważenia i ewidencji odpadów.

              Dla najaktywniejszych uczniów nie zabrakło naturalnie gadżetów i upominków.

Wizyta w Bierkowie [2018-06-13]
Wizyta w Bierkowie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie jest miejscem, gdzie nie tylko dokonuje się przetwarzania wszelkiego rodzaju odpadów komunalnych. Stanowi także punkt edukacji ekologicznej, o czym przekonali się uczniowie klas IV i V Szkoły Podstawowej w Kępicach, którzy wczoraj (12.06.2018 r.) odwiedzili nasz zakład.  Młodzież zapoznała się z całym procesem odbioru i obrotu odpadów w regionie słupskim. Miała okazję przyjrzeć się pracy osób zatrudnionych w ZUO w Bierkowie, podpatrzyć jak ważone są śmieci na „bramce” oraz przekonać się, jak kluczowa dla środowiska naturalnego jest ich segregacja.

                Szczególne wrażenie wywarła na gościach sortownia odpadów zmieszanych oraz pobyt w kabinie sortowniczej. Padło wiele pytań, a dla najbardziej aktywnych uczniów przewidziane były upominki.

Piknik ekologiczny za nami

W słoneczną sobotę 09.06.2018 r. w samym sercu miasta odbył się „Piknik ekologiczny z PGM”, do którego aktywnie włączyło się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku. Każdy mieszkaniec i mieszkanka Słupska, bez względu na wiek,  mogli znaleźć coś dla siebie. 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENTA DS. TRANSPORTU[2018-05-30]

Wymagania niezbędne :

 • Wykształcenie średnie lub  wyższe w zakresie logistyki, transportu,
 • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku około 2 lata ,
 • Znajomości MS Office ,
 • Znajomość programów wspomagających w zarzadzaniu flotą pojazdów oraz systemów monitorowania GPS.
 • Prawo jazdy kat. B,  mile widziana kat. C
 • Znajomości topografii Słupska  i okolic,
 • Umiejętność planowania tras
 • Umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia,
 • Umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy,
 • Dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość przepisów BHP,
 • Silna motywacja do pracy,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Dynamizm w działaniu, otwartość na zmiany.

Oferujemy:

 • Umowa o pracę - pełny etat
 • Pracę w aktywnym zespole
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Stabilne zatrudnienie
 • Pakiet medyczny
 • Atrakcyjny pakiet socjalny

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy:. edyta.ryjewska.fk@pgkslupsk.pl, bądź osobiście na biuro podawcze spółki lub bezpośrednio do sekcji kadr w terminie do 18.06.2018r.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku ul. Szczecińska 112_ zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)” .Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Zapraszamy na Piknik ekologiczny!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Słupsku organizuje w dniu 9 czerwca 2018 roku w godz. 9:00-15:00 na Starym Rynku imprezę edukacyjno-ekologiczną pt. „Ekologiczny Piknik z PGM”.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIAŁU TECHNICZNEGO[2018-05-29]

Wymagania niezbędne :

 • Wykształcenie wyższe techniczne lub inżynierskie
 • Minimum 5-letni staż pracy w branży technicznej,
 • Przygotowanie zawodowe  w zakresie kierowania zespołami ludzkimi,
 • Umiejętność współpracy w dużym zespole ,
 • Znajomość zagadnień związanych z szacowaniem wartości zamówień publicznych,
 • Dyspozycyjność i kreatywność w działaniu,
 • Znajomość zasad planowania: przeglądów, remontów pojazdów, maszyn i urządzeń oraz działań prewencyjnych,
 • Umiejętność właściwej realizacji założonego planu budżetowego,
 • Znajomość organizacji pracy działu technicznego i realizacji zadań z zakresu utrzymania logistyki taboru
 • Znajomość zagadnień wodno-kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych, opracowywania  planów inwestycyjnych, budowlanych, remontowych i konserwacyjnych.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Biegła znajomość  pakietu Ms Office

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość przepisów BHP,
 • silna motywacja do pracy
 • wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 • Umowa o pracę - pełny etat
 • Pracę w aktywnym zespole
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Stabilne zatrudnienie
 • Pakiet medyczny
 • Atrakcyjny pakiet socjalny

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy:. edyta.ryjewska.fk@pgkslupsk.pl, bądź osobiście na biuro podawcze spółki lub bezpośrednio do sekcji kadr w terminie do 15.06.2018r.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku ul.Szczecińska 112_ zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)” .Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku ul. Szczecińska 112. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYSPOZYTORA[2018-05-29]

Wymagania niezbędne :

 • Wykształcenie średnie lub  wyższe w zakresie logistyki, transportu,
 • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku około 2 lat ,
 • Znajomości MS Office , programów wspomagających w zarzadzaniu flotą pojazdów oraz systemów monitorowania GPS.
 • Zdolności zarządczych, dynamizmu w działaniu, otwartości na zmiany.
 • Prawo jazdy kat. B,  mile widziana kat. C
 • Znajomości topografii Słupska  i okolic,
 • Umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia,
 • Umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy,
 • Dyspozycyjność – praca w ruchu ciągłym,

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość przepisów BHP,
 • silna motywacja do pracy
 • wysoka kultura osobista
 • wiedza techniczna odnośnie budowy pojazdów ciężarowych

Oferujemy:

 • Umowa o pracę - pełny etat
 • Pracę w aktywnym zespole
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Stabilne zatrudnienie
 • Pakiet medyczny
 • Atrakcyjny pakiet socjalny

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy:. edyta.ryjewska.fk@pgkslupsk.pl, bądź osobiście na biuro podawcze spółki lub bezpośrednio do sekcji kadr w terminie do 15.06.2018r.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku ul.Szczecińska 112_ zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)” .Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku ul. Szczecińska 112. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ PGK SP. Z O.O. W SŁUPSKU.[2018-05-28]

 Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku zapewniało będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

1)       Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku - siedziba: 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszło wskutek zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.

2)       Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez PGK Sp. z o.o. w Słupsku, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  oraz przepisami prawa cywilnego i gospodarczego.

3)       Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez PGK Sp. z o.o. w Słupsku dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych ze Spółką. W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.

PGK Sp. z o.o. w Słupsku deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

 • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Spółki,
 • marketing usług własnych oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

4)       Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez PGK Sp. z o.o. w Słupsku, w tym profilowaniu.

5)       Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt  21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)       PGK Sp. z o.o. w Słupsku przechowywała będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki.

7)       Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z PGK Sp. z o.o. w Słupsku umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia.

8)       Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

 

Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. w Słupsku

NOC W RATUSZU 2018 ![2018-05-21]
NOC W RATUSZU 2018 !

 

W minioną sobotę w godz. 18-22 już po raz czwarty słupski Ratusz otworzył swoje drzwi dla mieszkańców Słupska. Na odwiedzających czekała moc zaskakujących atrakcji i niespodzianek. Swoje stoisko wystawiło również PGK Sp. z o.o. w Słupsku, które przygotowało gry i konkursy z nagrodami.  Wielkim zainteresowaniem cieszyły się eko-krzyżówka oraz tablica magnetyczna, na której można było sprawdzić swoją wiedzę na temat zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, o czym świadczyły długie kolejki. Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy za rok!

DNI OTWARTE RIPOK W BIERKOWIE[2018-05-15]
DNI OTWARTE RIPOK W BIERKOWIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Słupsk na DNI OTWARTE w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Bierkowie. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przygotował dla zwiedzających wiele atrakcji. Start 19 maja o godzinie 10:00. Podczas wydarzenia chętni będą mogli zwiedzić Zakład i przekonać się, że jest on nowoczesnym, bezpiecznym obiektem wyposażonym w najnowsze technologie z branży gospodarki odpadami. Najmłodszych zwiedzających zapraszamy na mini warsztaty upcyklingu oraz gry i zabawy związane z tematyką segregacji odpadów i recyklingu. Zachęcamy również do przyniesienia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz makulatury, które będzie można wymienić na sadzonki roślin.

Infrastruktura i Środowisko Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów
Słupsk
Wirtualny Spacer - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
Porządne Pomorze
liczba odwiedzin: 3181599
© infocity

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112, centrala 59 843-40-22, 59 843-40-23, 59 843-40-93 fax 59 841-71-49
Wywóz odpadów 59 843-23-05, 59 843-40-22 w. 245, 246, Biuro Obsługi Klienta 59 843-40-22 w. 268, 247, 248, 253, 254, 279
e-mail: sekretariat@pgkslupsk.pl