PREZENTACJA INTERAKTYWNA
WIRTUALNY SPACER
ANKIETA
Wspólnie dbamy o środowisko

DOKUMENTACJA

 

BZP ogłoszenie nr 644514-N-2018 z dnia 2018-11-06 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.:
 
Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie.
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Nr umowy o dofinansowanie : RPPM.11.02.00-22-0015/17-00.

 

 materiały do pobrania:

http://www.bip.pgkslupsk.pl/?docid=190&mid=142